Dismiss Notice

đăng tin việc làm miễn phí: Group việc làm xem


http://www.918indo.com

Thảo luận trong 'Việc Làm Đà Lạt' bắt đầu bởi WilliamSling, 11/1/20.

 1. WilliamSling New Member
  WilliamSling

  WilliamSling New Member

  Tham gia ngày:
  24/11/19
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <XRumerProject>
  <PrimarySection>
  <ProjectName>918indo_13102019</ProjectName>
  <ProjectFormat>ANSI</ProjectFormat>
  <NickName>RobertSninc</NickName>
  <RealName>RobertSnincYR</RealName>
  <Password>$aptK7k1y7K</Password>
  <EmailAddress>temptest92130364@gmail.com</EmailAddress>
  <EmailPassword>GDLVDNU622</EmailPassword>
  <EmailLogin>temptest92130364@gmail.com</EmailLogin>
  <EmailPOP>pop.gmail.com</EmailPOP>
  <Homepage></Homepage>
  <ICQ>124456847</ICQ>
  <City>Maputo</City>
  <Country>Mozambique</Country>
  <Occupation>Service</Occupation>
  <Interests>Cycling</Interests>
  <Signature>

  </Signature>
  <Gender>0</Gender>
  <UnknownFields></UnknownFields>
  <PollTitle></PollTitle>
  <PollOption1></PollOption1>
  <PollOption2></PollOption2>
  <PollOption3></PollOption3>
  <PollOption4></PollOption4>
  <PollOption5></PollOption5>
  </PrimarySection>
  <SecondarySection>
  <Subject1></Subject1>
  <Subject2></Subject2>
  <PostText>
  </PostText>
  <Prior>áèçÃåñ
  äîñóã
  îáúÿâ
  êóðèëêÃ
  ôëåéì
  ôëýéì
  îñÃîâÃ
  ðà çâëå÷
  îôôòîïèê
  îôòîïèê
  îôô-òîïèê
  ïðî÷åå
  ðà çÃîå
  îáî âñ¸ì
  flood
  flame
  stuff
  blah
  off-topic
  off topic
  offtopic
  oftopic
  general
  common
  business
  îáùÃ
  îáùèé
  îáùåå
  îáùèå
  ðåêëà ì
  adver</Prior>
  <OnlyPriors>false</OnlyPriors>
  </SecondarySection>
  </XRumerProject>
   

Chi sẻ trang này